Scroll to top

Jag önskar en lång kö som ringlar sig 300 meter


Lars Lundqvist har varit medlem i Vallentuna Tennisklubb i 20 år. Minst. Sedan 2013 är han klubbens ordförande.

– För att jag ska motionera krävs det en boll. Jag har alltid hållit på med olika bollsporter: fotboll, volleyboll, badminton och tennis. Min pappa var helt galen i tennis. Jag följde med honom när han spelade på Kungliga – fint skulle det vara! Så småningom fick jag egna barn och då följde jag med dem när de spelade. Via jobbet spelade jag sedan lunchtennis i gröna tältet innan nuvaran­ de hall fanns.

Lars har varit ordförande i styrelsen sedan 2013. I rollen som ordförande ingår allt från att ansvara för ekonomin och leda klubben framåt till att grilla korv och vara vaktmästare.

– De ringer till mig om strömmen gått eller nå­got annat strul. Tur att jag bor nära. Eller inte…

Lars har tillsammans med styrelsen drivit flera projekt som rör klubben, men framförallt är det ekonomin som har engagerat honom.

– På tio år har vi lyckats vända ekonomin. Vi har blivit försiktigare med våra utgifter och höjt våra avgifter. När vi har renoverat tak, omklädningsrum eller byggt om utebanorna har allt be­ talats kontant. Inte en krona har vi behövt låna.

Tack vare sitt breda nätverk inom näringslivet är det gott om reklamskyltar i hallen.

– Våra sponsorer bidrar till en bra ekonomi, vilket är grunden för en stabil verksamhet.

Klubbens största sponsor är Paragon Nordic, ett företag i Vallentuna som utvecklar, produce­rar och realiserar produktidéer.

– Vi ville ha ett kul namn på hallen, så det fick bli ”Paragon Tenniscenter”. Kan Tele2 Arena, kan vi! Vi hade en invigning med pompa och ståt. Vi har även döpt en av våra turneringar  till  ”Para­gon Open”. Här skänker vi tio procent av anmäl­ ningsavgiften till Barncancerfonden.

Tävlingarna är en viktig intäkt till klubben. Klubben arrangerar fyra sanktionerade tävlingar per år och två klubbmästerskap. Själv spelar han tennis två till tre gånger i veckan. Tävlar i serie­spel.

– Det går så där, säger han och skrattar. För mig är det inte så viktigt att vinna. Jag är inte nå­gon riktig vinnarskalle.

Under ett par år vann han dock klubbmäs­terskapstiteln i mixed dubbel tillsammans med klubbens kanslist Pia Rosberg. Han tycker att det är roligt med alla matcher! Men det viktigaste för Lars är att det är en klubb med familjär och triv­sam stämning.

– Hos oss får alla pris, oavsett hur det går. Vi vill ju att de ska komma tillbaka!

Framtiden för Vallentuna Tennisklubb?

– Framtiden för klubben ser ljus ut. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Hagaskolan, som byggs här intill. Vi har även samarbeten med andra skolor i Vallentuna som vi vill fortsät­ta att utveckla.