Scroll to top

HT-2019 slutar och VT-2020 startar!


Vi avslutar pågående termin 15 december och startar nästa termin måndag 13 januari. Om du inte önskar någon ändring så spelar du samma dag/ar även nästa termin.