Scroll to top

Valborg.


Information från Vallentuna kommun:

Under de senaste helgerna har det varit många ungdomar ute och det har skett en ökning av alkoholanvändandet. Nu behöver du som förälder ta ditt ansvar.

Inför Valborg provar många ungdomar på alkohol för första gången. När det kommer till tonåringar och alkohol kan du som förälder verkligen göra skillnad. Du kan visa att du bryr dig om ditt barn, lyssna och vara tydlig med vad du tycker om saker och ting. För tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid verkar så.

Här finns informationen i sin helhet samt ytterligare information:https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/nyheter/du-som-foralder-behover-ta-ansvar/