Scroll to top

Info om grusbanorna


Våra grusbanor håller en mycket hög kvalitet och för att de ska fortsätta att vara bland de bästa grusbanorna i stockholmsområdet är det av yttersta vikt att alla följer dessa regler:

  • Vid regn och/eller när vattenpölar finns på banan får absolut inget spel ske. Utöver att banan förstörs är det också stor skaderisk för spelarna.
  • Efter att det regnat och pölar har försvunnit är banan ofta för mjuk för att spela på. Kontrollera därför innan ni börjar spela att banan inte är för mjuk. Om ni bedömer att spel kan ske och det visar sig när ni börjar spela att det blir gropar/märken i banan måste spelet omedelbart avbrytas.

Om inte dessa regler följs kommer banorna bli skadade i form av gropar och ojämnheter som kräver mycket arbete att laga. Dessutom kan inget spel ske då reparation pågår.

Om vi alla hjälps åt att följa dessa regler kommer våra banor att förbli bland de bästa i stockholmsområdet!

Tack för er hjälp!

Ha en riktigt skön tennissommar!

VTK:s hall- och bankommitté