Scroll to top

Viktig information om terminsstart 2021


Med anledning av de skärpta restriktioner och rekommendationer som Tennisförbundet (se nedan) gått ut med, har Styrelsen i VTK fattat beslutet att skjuta på den ordinarie verksamhetens terminsstart, som var planerad till den 11e januari.

Vi ser just nu över de olika alternativ vi kan anpassa oss till utan att för den skull gå emot rekommendationerna. För att få lite tid att fatta det minst dåliga beslutet behöver vi, styrelse och personal, samlas efter jul- och nyårshelger för att tillsammans komma fram till vad som är bäst just nu. Vi vill kunna landa i ett klokt beslut som både möter rekommendationerna och medlemmars intresse av fortsatt verksamhet. Därför skjuter vi på terminsstarten  ca två veckor för att avvakta de nya direktiven.  

Ni kommer få information i så god tid som möjligt när vi på riktigt startar ordinarie verksamhet.

Under dessa två veckor kommer vi att erbjuda möjligheter till organiserad träning, både för barn/ungdomar och vuxna med ett maxantal  av tre spelare per bana. Exakt hur detta kommer se ut kommer i ett särskilt mail, så håll utkik om du vill anmäla dig!

Vallentuna 5 januari 2021
Styrelsen


Från Tennisförbundet:
Skärpta restriktioner t.o.m. 24 januari 2021

Med anledningen av den höga smittspridningen har regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderat att stänga ned icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner till och med den 24 januari. Tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och verksamhet.

Läget ser olika ut i olika delar av landet och SvTF uppmanar samtliga föreningar att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun.

Ansvarig för varje anläggning ska identifiera ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Idrottsutövande kan dock endast ske under förutsättning att det bedrivs ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för samtliga inblandade.

Svenska Tennisförbundet anser att tennis är ett ansvarsfullt och bra sätt att motionera. Både vid spontant och organiserat utövande ska nationella föreskrifter och allmänna råd följas. Som tillägg till dessa har SvTF under denna period med skärpta restriktioner följande tips till föreningar för att undvika trängsel:

  • begränsa träningsgrupper till max 4 deltagare (inkl. ledare)
  • att vid icke organiserat utövande uppmana till att endast spela singel
  • tydlig skyltning i tennishallen för att besökare ska kunna hålla avstånd – t.ex. om klubben har flera entréer, reservera en för ingång och en för utgång
  • ha olika starttider för spel och bokning av banor – t.ex. varannan bana startar varje heltimme, varannan varje halvtimme
  • stänga ned gemensamma omklädningsrum