Scroll to top

Ordförande har ordet


Välkomna till 2021!

Efter att ha tagit oss igenom 2020 ser jag nu fram emot ett nytt år med många roliga tennistimmar.

Under året har vi haft stora utmaningar i att anpassa vår verksamhet till ständigt nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Tennisförbundet. Trots detta har vi ändå kunnat genomföra 3 av 5 sanktionerade tävlingar, och efter diverse anpassningar har verksamheten kunnat fortgå.

Jag tror att det aldrig har spelats så mycket tennis som just detta år!

Strötiderna har varit nästan fullbokade hela tiden. Det har inneburit en bra slant till klubben, men framför allt har det varit verksamhet i hallen nästan alla timmar på dygnet.

Lunchtennisen fick äntligen fäste, och blev en mycket populär aktivitet för de som jobbade hemma.

 • Under året har också bland annat följande hänt:
 • Nya inomhusbanor har kommit på plats med nya nät bakom och mellan banorna
 • Arbetet med att digitalisera har fortsatt
  • Ny TV med videokonferens utrusning har installerats i Klubbrummet. Numera är det t ex enkelt att ha Styrelsemöten online.
  • Ny Wifi lösning med bättre täckning har installerats
  • Wifi vid utebanorna sattes upp i samband med Paragon Sommarspel
 • Nytt passersystem och nytt ekonomisystem har införts
 • Igångsättande av ORDNING OCH REDA där bl a kvalificerad översyn av säkerhet och brandskydd skett
 • Förprojektering av en ny entré har beslutats

2021 inleder vi i styrelsen med att fokusera på KVALITÉ, och därför har särskilda resurser tillsatts för att ge våra duktiga tränare möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre. Vi har inom styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att se hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten. Vi kommer även under året att se över rutiner, riktlinjer och strukturer i klubben.

Alla medlemmar har i dagarna fått en inbjudan till att ta del av vår medlemsundersökning, och vi hoppas att ni kan ta er tid att svara på den. Den kommer vara en viktig grund och bra input till vårt vidare arbete med att öka KVALITÈ och få bättre ordning och reda. Om ni inte har fått den, ta en titt i er skräppost, där enkäter ibland kan fastna.

Vissa förändringar kommer ni ganska snabbt att märka av, då vår chefstränare Niclas tyvärr väljer att lämna oss för att ägna sig åt annan verksamhet. Vi önskar honom självklart stort lycka till och hoppas att vi får möjlighet att fortsatt se honom i rollen som medlem och spelare.

Gustav är fast anställd på 80% sedan 1a januari, men han kommer redan den 1a mars att gå på 6 månaders föräldraledighet, och Robert kommer att gå in som vikarie.

Lycka till och njut av din föräldraledighet, Gustav! Och välkommen Robert!

Avslutningsvis vill jag önska oss alla ett gott nytt 2021 med mycket rolig och bra tennis!

Vi siktar nu på att sätta igång verksamheten som vanligt måndagen den 25e januari.

Eder ordförande

Karin Gullström