Scroll to top

Terminsstart den 25e januari


På måndag kör vi igång som vanligt (nästan) med tennisskola/träning för barn/ungdomar och vuxna. Vi grundar det beslutet på de råd och rekommendationer som FHM, RIF och Tennisförbundet ger.

Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder vi enligt lag måste, samtidigt som vi strävat efter att efterleva de flesta råd och tips Tennisförbundet meddelat. En sammanställning av alla rekommendationer, krav och tips hittar ni nedan.

Tennisskolan på lördagar och söndagar har samma upplägg som innan juluppehållet. Vi har beräknat maxantalet personer i hallen och affischerat om detta. Hallen är stor och luftig och vi har inga problem att uppfylla de krav som finns. Fortfarande gäller givetvis att hålla avstånd, tvätta och/eller sprita händerna. Vid minsta symtom stannar man hemma.

Skobänkarna är utspridda och står vid varje bana. Följ den rekommendationen att byta om vid din bana och bänk för att undvika vår trånga sektor – entrén.

Cafét öppnar upp igen på lördagar och Jesper är på plats som vanligt. Respektera max antal personer i cafét och håll avstånd.

För vuxenträningen gäller också samma förutsättningar som innan juluppehållet. Tennisförbundet tipsar om att vara max 4 per bana inkl tränare. Detta är något ni själva får ta ansvar för. Vi kommer inte stoppa de som väljer att komma alla 4 till träningen.

Välkomna!!

Niclas med övriga tränare

Utdrag från FHM, RIF och Tennisförbundets restriktioner, riktlinjer och rekommendationer:

Åtgärderna enligt punkterna 1-4 nedan ska göras för varje avgränsat utrymme i lokaler inomhus där besökare uppehåller sig. T.ex. kan entré, café och tennisbanor vara avgränsade utrymmen. Riksidrottsförbundet söker förtydliganden av Folkhälsomyndigheten gällande hur yta och avstånd ska beräknas.

Tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och verksamhet.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Idrottsutövande kan dock endast ske under förutsättning att det bedrivs ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för samtliga inblandade.

Verksamheterna ska enligt föreskrifterna:

  1. Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt
  2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
  3. Tydligt anslå maxantalet
  4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids
  5. Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
  6. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
  8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

För mer info se https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/#verksamhet