Scroll to top

Ordförande har ordet


  • Medlemsundersökning
  • Översyn organisation Vallentuna tennisklubb
  • Behov av fler timanställda tränare

Medlemsundersökning 2021
Stort tack till er som deltog i vår medlemsundersökning! Det är fantastiskt att se ett så stort engagemang från våra medlemmar och ni har hjälpt oss slå alla rekord, och landa på en hög svarsfrekvens med svar från:

  • 61% av alla vuxna medlemmar
  • 75% av de som spelar i vuxenträningen
  • 42% av alla juniorer

Vi har nu ett gediget underlag att arbeta vidare med det ni upplever som förbättringsområden.
Det är glädjande att se en positiv trend gällande nöjdhet med vår verksamhet, och vi kommer nu att agera på er feedback. Det gör vi omgående, och därför har vi anlitat Susanne Celik för att, inom ramen för ett konsultuppdrag bl a vidareutbilda tränarna. Vi ser att mer teknik, struktur, och individuell feedback i träningsverksamheten efterfrågas.
Resultaten från enkäten kommer vi att dela med er under februari, så att ni kan ta del av alltsammans.

Översyn organisation Vallentuna tennisklubb
Eftersom vår chefstränare Niclas Berglund sa upp sig i slutet på förra året, så står vi inför en situation där styrelsens påbörjade översyn av Vallentuna tennisklubbs organisation har behövt påskyndas. Vi har påbörjat ett arbete där vi ser över våra olika verksamhetsområden, samt konkretiserar mål för verksamheten på kort och lång sikt. Styrelsen har tillsammans med Niclas diskuterat ett konsult-samarbete under våren, som ger klubben goda förutsättningar att genomföra översynen och de rekryteringar som det finns behov av. Mer om det arbetet hoppas vi kunna presentera på vårt årsmöte den 16e mars.

Behov av fler timanställda tränare
I dessa svåra tider med covid-19 så ser vi dock fortsatt ett ökande intresse för tennis. Och glädjande nog så har vi en stabil och fungerande verksamhet. I samband med Gustav Hellgrens föräldraledighet som påbörjas den 1a mars, har vi ett stort behov av fler tränare. Vi vill uppmana alla medlemmar att kontakta styrelsen om man har tips på bra personer eller eget intresse av att vara tränare, och uppmuntra personer i sitt nätverk att söka tjänsterna. Annonsen finns på tennis.se och på vår hemsida. Sprid gärna vidare!

Vi i styrelsen ser gärna att flera medlemmar engagerar sig, och vill ni vara med och bidra på något sätt i vår fina klubb, så hör av er! Det finns alltid behov av flera händer eller huvuden. Glöm inte heller årsmötet den 16 mars!

Vänliga hälsningar
Karin Gullström, ordförande