Scroll to top

Årsmöte 2021


Härmed hälsas alla medlemmar i Vallentuna Tennisklubb välkomna till ordinarie årsmöte 2021. För giltigt deltagande ska medlemsavgift för år 2021 vara betald.

Tid: Tisdag den 16 mars 2021 kl.19.00

Plats: Teams-möte på distans (Länk skickas en vecka innan mötet)

Årsmöteshandlingar med revisionsberättelse och dagordning för mötet kommer enligt föreningens stadgar att vara tillgängliga för medlemmarna i tennishallen senast en vecka före årsmötet.

Behandling av förslag som väckts av, eller inlämnats av, röstberättigad medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

Välkomna!

Styrelsen i Vallentuna Tennisklubb.