Scroll to top

Organisationsförändring


Den 16 mars genomfördes årsstämman för 2021. För andra året i rad hölls stämman online med glädjande nog många deltagare. Stort engagemang och många spännande frågor ställdes. Tack för det! Protokoll ligger på hemsidan fr o m 2a maj.

Under årsstämman redovisades bl a bakgrund och delar av resultatet kring det omfattande arbete som påbörjades under 2020. En arbetsgrupp inom styrelsen har haft uppdraget att se över  verksamheten för att kunna  möta de behov klubben har framåt, med ett stort fokus på att utveckla, förenkla och kvalitetssäkra inom klubbens alla verksamhetsområden.

I januari gjorde vi en medlemsundersökning som gav oss en  tydlig bild av hur ni vill se att klubben utvecklas framåt och stärkte oss även i det arbete som styrelsen redan påbörjat.

Mot bakgrund av resultatet från medlemsundersökningen samt det omfattande översynsarbete arbetsgruppen gjort har styrelsen landat i att nuvarande organisationsstruktur inte är optimalt utformad för att möta de behov som finns. Alltför många verksamhetskritiska funktioner ligger idag utanför de roller som klubben har, utan en ansvarig på plats. Detta i sin tur leder till ett reaktivt arbete där viktiga operativa funktioner faller på styrelsen då de inte finns definierade i organisationen. Då styrelsen inte ser detta som  långsiktigt hållbart har därför styrelsen fattat beslut om att genomföra en omstrukturering för att stärka upp verksamheten framåt. Ett första steg är att utlysa en tjänst för en Klubbchef till Vallentuna Tennisklubb med övergripande personal, ekonomi- och verksamhetsansvar. Rekrytering påbörjas omedelbart och målet är att ha den nya organisationen på plats senast vid årsskiftet 2021/2022.

En förändring av detta slag är aldrig enkel att genomföra och det är av högsta prioritet från styrelsens sida att vara transparenta i denna process både för personal och medlemmar. Det är fortfarande många detaljer som ännu inte är utarbetade, och vi återkommer löpande med information vartefter alla bitar faller på plats.
Tack för ert stöd och tålamod i denna process!

Har ni frågor, funderingar eller tips så tveka inte att höra av er till oss på mail  styrelsen@vallentuna.se.

Hälsningar, Styrelsen.