Scroll to top

Medlemsinfo Maj


Till alla medlemmar i VTK.

Snart är våren här på riktigt och därmed utesäsongen!

ÅRSMÖTET
Årsmötet den 31 mars återvalde samma styrelse som förra året (se gärna på hemsidan vilka vi är), och gav också densamma ansvarsfrihet. Mötet valde ny revisor och revisorssuppleant i form av Michael Holmström och Jörgen Dworeck. Vår revisor sedan många år, Tomas Frisk, lämnade därmed sin sista revisionsberättelse, och kommer bli avtackad i särskild ordning. Petra Lindström fick fortsatt uppdraget att vara sammankallande till Valberedningen tillsammans med Malin Kidby.

Två beslut fattades där omröstning skedde. Det ena gällde en stadgeändring som innebär att firmatecknare i klubben numera är fyra stycken, mot tidigare två, där det alltid ska vara två i förening. Firmatecknare är Ordförande, Vice ordförande, Kassör och Sekreterare. Detta för att öka redundansen och underlätta styrelsearbetet.

Det andra beslutet som fattades var att höja våra medlemsavgifter from 2023. Den nya medlemsavgiften innebär oförändrad junioravgift, men senioravgiften höjs med 100 kronor, och familjemedlemskapet med 200 kronor. Rimligt med tanke på det ökade kostnadsläget allmänt.

Av samma anledning kommer därför även övriga avgifter höjas succesivt under året. Först ut är strötidspriserna, som kommer höjas fr.o.m. 1a maj.  Den stora ökningen sker för ickemedlemmar, men även en mindre ökning för medlemmar. Till hösten kommer även termins- och abonnemangsavgifterna att höjas. Idag har vi bland den billigaste prisnivån i åtminstone Stockholmsregionen. Vi har som ambition att ligga någonstans mitt emellan, och det är det vi nu justerar.

TILLGÄNGLIGHET
I och med att önskemål om högre närvaro av personal andra tider än då tennisskolan pågår uppkommit, finns nu personal på plats i hallen tisdagar och torsdagar 9-11 ca. Ett ytterligare led i att öka tillgängligheten är att inom kort säga upp vårt fasta telefonabonnemang, men behålla samma telefonnummer som kommer att besvaras via mobil under vissa fasta telefontider. Tyra informerar fortlöpande om detta så småningom.

FIBER
Global Connect kommer att installera fiber i hallen under kommande veckor, och vi kommer snart att ha en stabil bredbandsuppkoppling.

UTEBANORNA
Lawnit, som sköter våra utebanor, har inlett arbetet med att iordningsställa utebanorna och är snart klara med sin del. Vi ser nog alla fram emot utesäsongen nu och nu dröjer det inte länge till.  

TÄVLINGAR
Paragon Veteran Open och Paragon Nordic Open avlöpte enligt plan och var som vanligt uppskattad, med god stämning bland såväl spelare som publik. Sommarspelen får vila i år men kommer ersättas med en intern utetävling som vi hoppas att så många som möjligt vill vara med i, oavsett ålder och nivå. Mer information om detta kommer snart!

KOMMUNEN STÖTTAR UKRAINAFLYKTINGAR
Vi har fått förfrågan från kommunen (se bilagd information nedan) om vi vill vara med och hjälpa ev flyktingar från Ukraina att få tillgång till aktiviteter. Vi ställer gärna upp som klubb och erbjuder bantider kostnadsfritt, samt tillgång till racket och bollar om någon medlem vill vara samordnare i detta. Hör i så fall av er till Annika i kommunen och informera Tyra som hjälper till med material och bana.

Nu hejar vi fram våren och värmen och övar på vårsångerna inför Valborg!!


Karin Gullström              Tyra Asplund
Ordförande                     Klubbchef